• Ebook Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ - Phần 1

  Ebook Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ" có nội dung trình bày về: triển vọng kinh doanh, thị trường lớn nhất thế giới, thị trường kỳ hạn - một thị trường phức tạp, nhà quản trị và hoạch định đầu tư vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   454 p hvuh 26/03/2023 2 0

 • Ebook Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ - Phần 2

  Ebook Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ" tiếp tục trình bày những nội dung về: những tay chơi đa năng trên thị trường, những cỗ máy làm ra tiền, tâm lý học kinh doanh, hồi chuông kết thúc, option - tìm hiểu những nguyên tắc căn bản,... Mời các bạn cùng...

   380 p hvuh 26/03/2023 1 0

 • Ebook Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị: Phần 1

  Ebook Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị: Phần 1

  Ebook "Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị" được biên soạn nhằm giúp độc giả trau dồi kỹ năng đọc hiểu của mình về quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kế toán, ngân hàng. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Phạm vi và phương pháp của kinh tế học; Từ lý thuyết kinh...

   99 p hvuh 26/03/2023 1 0

 • Ebook Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị: Phần 2

  Ebook Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Đọc hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên tắc cơ bản trong tài chính công ty; Những nguyên tắc kế toán được nhiều người chấp nhận; Phương trình kế toán cơ bản; Hệ thống dự trữ Liên bang; Chiến lược...

   101 p hvuh 26/03/2023 1 0

 • Ebook Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python: Phần 1

  Ebook Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python: Phần 1

  Cuốn sách Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python: Phần 1 gồm có 8 chương với những nội dung chính sau: Bài 1: Bắt đầu với python; bài 2: Các lệnh rẽ nhánh (các lệnh chuyển điều khiển); bài 3: Các lệnh lặp; bài 4: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc của python: list, list of list, dictionary, tuple, set; bài 5: Xử lý số học với module math trong python; bài 6:...

   91 p hvuh 26/03/2023 3 0

 • Ebook Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python: Phần 2

  Ebook Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python" gồm có 7 chương với những nội dung cơ bản như sau: Bài 9: Module; bài 10: Dữ liệu kiểu string (xâu ký tự- gọi tắt là: xâu); bài 11: Dữ liệu kiểu file (tệp tin); bài 12: Đối tượng và lớp (object and class); bài 13: Bài tập mở đầu về đồ họa trong python; bài 14:...

   105 p hvuh 26/03/2023 2 0

 • Ebook Microsoft Visual Basic và lập trình cơ sở dữ liệu 6.0: Phần 1

  Ebook Microsoft Visual Basic và lập trình cơ sở dữ liệu 6.0: Phần 1

  Cuốn sách Microsoft Visual Basic và lập trình cơ sở dữ liệu 6.0: Phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1: Làm quen với Visual Basic 6; Chương 2: Tìm hiểu Visual Basic 6; Chương 3: Làm việc với các điều khiển; Chương 4: Nhập môn lập trình; Chương 5: Lập trình xử lí giao diện; Chương 6: Xử lí tập tin; Chương 7: Nhập môn về đồ họa; Chương 8: Làm việc với tập...

   236 p hvuh 26/03/2023 1 0

 • Ebook Microsoft Visual Basic và lập trình cơ sở dữ liệu 6.0: Phần 2

  Ebook Microsoft Visual Basic và lập trình cơ sở dữ liệu 6.0: Phần 2

  Ebook Microsoft Visual Basic và lập trình cơ sở dữ liệu 6.0: Phần 2 gồm có các chương sau: Chương 20: Các đối tượng truy cập dữ liệu; Chương 21: Thiết lập báo cáo và xuất thông tin; Chương 22: Làm quen với SQL Server; Chương 23: ODBC và các đối tượng dữ liệu từ xa; Chương 24: Truy cập cơ sở dữ liệu với lớp; Chương 25: Truy cập cơ sở dữ liệu từ xa;...

   196 p hvuh 26/03/2023 2 0

 • Ebook Hỏi - đáp về lao động là người giúp việc gia đình: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về lao động là người giúp việc gia đình: Phần 1

  Cuốn sách "Hỏi - đáp về lao động là người giúp việc gia đình" bao gồm 197 câu hỏi và trả lời về lao động là người giúp việc gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây

   59 p hvuh 26/03/2023 2 0

 • Ebook Hỏi - đáp về lao động là người giúp việc gia đình: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về lao động là người giúp việc gia đình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Hỏi - đáp về lao động là người giúp việc gia đình" tiếp tục cung cấp những thông tin pháp luật mới nhất về lao động là người giúp việc gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành, như: một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, lao động là người giúp việc gia đình; cơ quan...

   100 p hvuh 26/03/2023 1 0

 • Ebook Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Phần 1

  Ebook Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Phần 1

  Ebook Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ loại: Danh từ, tính từ, động từ; Cấu trúc câu: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ; Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp; Động từ chỉ hành động và động từ chỉ trạng thái; Quá khứ đơn; Quá khứ tiếp diễn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   167 p hvuh 26/03/2023 1 0

 • Ebook Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Phần 2

  Ebook Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Ngữ pháp tiếng Anh căn bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mạo từ The; Dạng sở hữu và "of"; Đại từ nhân xưng; Đại từ one/ones; Mẫu so sánh hơn và so sánh nhất; Trạng từ và vị trí của trạng từ; Giới từ chỉ địa điểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   174 p hvuh 26/03/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số